Polska Szkoła Chirurgów Kręgosłupa

Piąty Moduł Drugiego Cyklu - 12 czerwca 2019 r.


            W imieniu własnym jako Dyrektora Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa, Zarządów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa i Stowarzyszenia SpineForum - Polska Szkoła Chirurgii Kręgosłupa mam zaszczyt zaprosić na kolejną edycję Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa.

            Przed czterema laty, 27 maja 2015 r. odbył się pierwszy moduł, 07 czerwca 2016 r. drugi, 31 maja 2017 r. trzeci a w zeszłym roku, 06 czerwca 2018 r. czwarty moduł drugiego cyklu Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa – inicjatywy realizowanej w oparciu o wzorzec edukacyjny rekomendowany przez Eurospine. Gościnny Świeradów okazał się jak zwykle idealnym miejscem do spotkań, wymiany poglądów, zawiązania się kolejnych przyjaźni. Wszyscy organizatorzy (PTCHK, SpineForum, AOSpine, VitalMedic Education) podzielają moją osobistą opinię o dotychczasowym ogromnym sukcesie tego przedsięwzięcia. Nasze testowe sprawdziany realizowane na koniec szkoleń pozwalają wyłaniać laureatów, którzy dołączają do cyklu szkoleń prosektoryjnych w ramach Akademii organizowanej przez naszych partnerów strategicznych. W tym roku planujemy wyłonić kolejnych szczęśliwców. O tym, że warto powinny przekonać Was relacje dotychczasowych uczestników, którzy zdobywali praktyczną wiedzę pod okiem polskich instruktorów w szwajcarskim Solothurn i ostatnio w Hamburgu. Nie ma nic cenniejszego w edukacji chirurgicznej niż kadawerowy kurs typu hands-on.

               Do realizacji wykładów kolejnego modułu naszej Szkoły, udało się zaprosić jak zwykle ekspertów: neurochirurgów i ortopedów o ustalonym w środowisku autorytecie, ale także wykładowców reprezentujących pokrewne dziedziny medyczne, bez których trudno realizować nowoczesną chirurgię kręgosłupa. Ten interdyscyplinarny charakter naszego szkolenia stanowi  szczególną  atrakcję i walor. Tegoroczny moduł jest kolejnym z pięcioletniego cyklu składającego się na pełne szkolenie, w naszym zamyśle w przyszłości niezbędne do uzyskania specjalizacji z chirurgii kręgosłupa.  Każdy uczestnik może rozpoczynać je w kolejnym roku od dowolnego modułu.

 
dr n. med. Dariusz Łątka
Dyrektor Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa
 
 
PROGRAM CYKLU
MODUŁ 1 Wszechstronne podstawy diagnostyki i leczenia chorób kręgosłupa.
MODUŁ 2 Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa.
MODUŁ 3 Urazy kręgosłupa.
MODUŁ 4 Deformacje kręgosłupa.
MODUŁ 5 Guzy, zapalenia i choroby ogólnoustrojowe.