PROGRAM
XVI FORUM CHIRURGÓW KRĘGOSŁUPA

'POSTĘPY W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA'

 

23 czerwca 2021 r. (środa)

od 18:00 - Rejestracja uczestników

20:00 - Kolacja


24 czerwca 2021 r. (czwartek)


08:15 - 08:45 Rejestracja uczestników

08:45 - 09:00 Otwarcie, powietanie uczestników – Paweł Jarmużek, Robert Gasik

Sesje plenarne w konwencji okrągłego stołu (prezentacje + dyskusje)

Moderatorzy: Robert Gasik; Wojciech Kloc; Andrzej Maciejczak; Witold Janusz; Dariusz Łątka; Tomasz Potaczek; Rafał Górski; Rafał Załuski; Tomasz Niedźwiecki; Paweł Jarmużek

09:00 - 10:00 Wpływ okresu pandemii na strukturę operacji kręgosłupowych.

10:00 - 10:30 'Współczesne techniki w operacjach choroby zwyrodnieniowej odcinka szyjnego kręgosłupa' - dr Rafał Górski (wykład sponsorowany przez STRYKER)

10:30 - 11:00 'Spondylodeza (zrost kostny w chirurgii kręgosłupa) – poradnik dla Neurochirurga' - dr n. med. Rafał Załuski (wykład sponsorowany przez Surgalign)

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 12:10 'Robotic suite – gdzie dokładność ma znaczenie' - Mateusz Baron

12:10 - 12:30 'Nowoczesny Egzoskop Operacyjny Aesculap Aeos' - Piotr Patkowski

12:30 - 13:00 'Fibergraft - bioaktywne szkło biomateriałem przyszłości' - Charanpreet Bagga (wykład sponsorowany przez Johnson & Johnson)

13:00 - 14:00 'Praktyczne zastosowanie Egzoskopu w operacjach neurochirurgicznych' - warsztat Aesculap (namiot zewnętrzny)

13:30 - 14:00 ''Nowe mozliwości w korekcji kręgosłupa' - warsztat STRYKER (sala wystawowa)

14:00 - 15:00 Obiad

15:00 - 15:30
'Nawigacja vs robotyka w chirurgii kręgosłupa - Paweł Jarmużek (wykład sponsorowany przez Medtronic)

15:30 - 16:00 'Robotyka i planowanie przedoperacyjne w chirurgii kręgosłupa' – Radosław Kowalski

16:00 - 16:30 'Strategia postępowania w nowotworach kręgosłupa – rekomendacje PTChK' - Andrzej Maciejczak

16:30 - 17:00 Przerwa kawowa

17:00 - 17:20 Endoskopia jako narzędzie przyszłości w chirurgii kręgosłupa.

17:20 - 17:40 Nowe materiały zastosowane w implantach kręgosłupa.

17:40 - 18:00 Nowoczesne obrazowanie w chirurgii kręgosłupa.

Dyskusja

 

20:00 - Kolacja