PROGRAM
XV FORUM CHIRURGÓW KRĘGOSŁUPA

'NOWOTWORY KRĘGOSŁUPA'

 

12 czerwca 2019 r. (środa)

od 17:00 - Rejestracja uczestników

20:00 - Kolacja


13 czerwca 2019 r. (czwartek)

09:30 - 11:30 Sesja naukowa I

Otwarcie, powietanie uczestników – Paweł Jarmużek, Robert Gasik

'Kwalifikacje  i metody operacyjnego leczenia guzów kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego' – Grzegorz Guzik

'Leczenie chirurgiczne guzów przerzutowych do kręgosłupa' – Rafał Górski

'Postępowanie operacyjne w nowotworach pierwotnych kręgosłupa' - Rafał Załuski

Dyskusja
 

Warsztaty dla lekarzy i instrumentariuszek

11:00 - 12:00 - NovaSpine - Medical Device Regulation 2020 i jednorazowe narzędzia do operacji kręgosłupa

14:00 - 15:00 - Aesculap - 'Mycie, dezynfekcja i sterylizacja systemów napędowych i systemu Ennovate'


11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 14:30 Sesja naukowa II


'Diagnostyka przedoperacyjna- znaczenie biopsji w chirurgii kręgosłupa' – Krzysztof Antoniak

'Organizacja leczenia nowotworów kości w Polsce w ramach pakietu onkologicznego i karty DILO' – Daniel  Kotrych'

Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Rejestru Nowotworów Kości – Polish Sarcoma Group – Piotr Rutkowski

'Zasady tworzenia wytycznych klinicznych - narzędzie AGREE II' – Witold Janusz

Dyskusja


14:30 - 15:30 Obiad

15:00 - 15:30 - Zebranie Zarządu Oddziału Zachodniego PTChK

15:30 - 17:00 Sesja naukowa III

Ablacja RF przy nowotworach w chirurgii kręgosłupa - Laurent Verbist

'Zagrożenia wynikające z niewystarczającej hemostazy. Zwiększone bezpieczeństwo i nowe możliwości w chirurgii kręgosłupa dzięki zastosowaniu preparatów hemostatycznych z trombiną' - Grzegorz Makowski

Dyskusja

17:00 - Zebranie Zarządu PTChK

20:00 - Kolacja


14 czerwca 2019 r. (piątek)

09:30 - 11:00 Sesja naukowa III

Prezentacja przypadków cz. 1

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 13:00 Sesja naukowa IV 

Prezentacja przypadków cz. 2